Open an Individual Account


Already have account? Đăng nhập

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý: Trang web này được điều hành bởi INGOT Global Ltd, có địa chỉ kinh doanh tại Số 3, tầng 2, Khu phức hợp Dekk, Plaisance, Mahe, Seychelles

INGOT Global Ltd được đăng ký tại Seychelles, với Số công ty 8431005-1, kinh doanh với tên INGOT Global Ltd.

INGOT Global sở hữu Giấy phép Đại lý Chứng khoán số “SD117” bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung: Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích được sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn nào mà việc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương. Các cuộc gọi điện thoại và các cuộc trò chuyện trò chuyện trực tuyến có thể được ghi lại và theo dõi. Việc xử lý thuế tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của từng khách hàng. Luật thuế có thể thay đổi hoặc có thể khác nhau ở mỗi khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn.

Mọi phân tích, ý kiến, bình luận hoặc tài liệu dựa trên nghiên cứu trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nhằm mục đích là một lời đề nghị, khuyến nghị hoặc gạ gẫm mua hoặc bán. Bạn nên luôn luôn tìm kiếm lời khuyên độc lập về sự phù hợp của bạn để đầu cơ vào bất kỳ thị trường liên quan nào và khả năng của bạn để chịu các rủi ro liên quan nếu bạn hoàn toàn không chắc chắn
Cảnh báo rủi ro: Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và tính đến mức độ kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, giao dịch các sản phẩm đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Do đó, nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư
Lưu ý: INGOT Global Ltd không chấp nhận khách hàng là công dân và / hoặc cư trú tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA).

© 2023 INGOT Global Ltd. Đã đăng ký bản quyền.